Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

01.
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Η έκδοση οικοδομικής άδειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση διαφόρων οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

02.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ο σχεδιασμός ενός χώρου έρχεται να ολοκληρώσει την συνολική εμπειρία ενός έργου. Σχεδιάζουμε εσωτερικούς χώρους που προσφέρουν αίσθηση συνέχειας και αρμονίας με το σύνολο του εκάστοτε έργου.

03.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ως πελάτης, καθορίζετε τον σκοπό της δομής και τις οικονομικές, σχεδιαστικές και λειτουργικές απαιτήσεις της. Οι συνεργάτες μας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σας, συλλέγουν όλες αυτές τις μοναδικές πληροφορίες και δουλεύουν με σκοπό τη δημιουργία ενός αξιόλογου αποτελέσματος.

04.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Σχεδιάζουμε χώρους που αφηγούνται ιστορίες και δημιουργούν μοναδικές εμπειρίες. Τα σχέδια λαμβάνουν πάντα υπόψη τους εμπορικούς στόχους που τίθενται, το προσωπικό όραμα του κατασκευαστή, καθώς και τον αντίκτυπο που θα έχει το έργο στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον

05.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως την μελέτη και την υλοποίηση αναπλάσεων δημοσίων χώρων όπως:

  • Αστικές αναπλάσεις - πεζοδρόμια, πλατείες.
  • Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων.

06.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ

Είναι ο πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος ενός κτιρίου/μιας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας ή ενός αδόμητου οικοπέδου και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες όπως η οικοδομική του άδεια, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια κατόψεων, ο πίνακας χιλιοστών, το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων κ.λπ

07.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης συνεπώς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

08.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Με τη Ρύθμιση Αυθαιρέτων του Ν. 4495/2017 αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή κυρώσεων για τα επόμενα 30 χρόνια για αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 28/07/2011. Στη διαδικασία αυτή εντάσσονται επίσης και τα ακίνητα των οποίων ο φέρων οργανισμός έχει ολοκληρωθεί έως την παραπάνω ημερομηνία. Για διάφορες κατηγορίες αυθαιρεσιών δίνεται η δυνατότητα οριστικής νομιμοποίησης και διατήρησης επ’ αόριστον.

Επικοινωνία

T: 210 5776148 Ε: info@arcacreations.gr

Διεύθυνση

Κατσαντώνη 8, 12136, Περιστέρι, Ελλάδα

Ώρες λειτουργίας

ΔΕ-ΠΑ: 10:00π.μ-5:00μ.μ
ΣΑΒ: 10:00π.μ-1:00μ.μ